2006/Feb/15

กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยรวบรวมเมืองที่มีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติเข้าด้วยกัน ได้มีการขยายดินแดน แดนออกไปอย่างกว้างขวาง บ้านเมืองพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางของประเทศเป็นเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบต่อกันมา 33 พระองค์จาก5ราชวงศ์ โดยพระเจ้าเอกทัศน์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ สุดท้ายก่อนที่จะเสียเมืองแก่พม่าเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2310 การปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีอำนาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวลักษณะการปกครองเป็นแบบนายปกครองบ่าวหรือเจ้าปกครองข้าพระเจ้าอู่ทอง ได้ทรงวางระบบการปกครองส่วนกลางเป็นแบบ "จตุสดมภ์" ตามอย่างขอม โดยมีเสนาบดี4คนขุนเมืองขุนวังขุนคลังขุนนา การปกครองหัวเมืองส่วนภูมิภาคทรงเลียนแบบสุโขทัย คือมีหัวเมืองชั้นนอกและประเทศราชได้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้หลายฉบับ เช่น กฎหมายลักษณะพยาน ลักษณะอาญาหลวง ลักษณะรับฟ้อง ลักษณะเบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน และลักษณะผัวเมียเป็นต้น ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปรับปรุงบริหารขึ้นใหม่โดยแยกการบริหารราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร การปกครองหัวเมืองมีลักษณะรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากขึ้น ได้ขยายอาณาเขตหัวเมืองขึ้นในให้กว้างกว่าเดิมหัวเมืองชั้นนอก เป็นเมืองชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรี มีการตรากฎหมายมณเฑียรบาลขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยศักดินาตลอดระยะเวลา 230 ปีแรก กรุงศรีอยุธยาต้องทำสงครามกับพม่าถึง 24 ครั้ง ใน พ.ศ.2112 กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 15 ปีจน พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงสามารถประกาศอิสระภาพและมีกษัตริย์สืบต่อกันมาอีก 183 ปี

กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีทางด้านยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองคือเมืองมีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้ำล้อมรอบ และรอบนอกเกาะเมืองมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก จึงใช้เป็นเกราะป้องกันศัตรูได้ดี กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอันเกิดจากการทับถมของตะกอน ทำให้เหมาะแก่การเพาะปลูกการที่เมืองตั้งอยู่ตรงชุมทางแม่น้ำทำให้สามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองภาคกลางและภาคเหนือได้สะดวก อีกทั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย จึงกลายเป็นเมืองท่าที่ค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคได้อย่างดี สินค้าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา เช่น ข้าว และผลิตผล จากป่า เป็นต้น


Comment

Comment:

Tweet


big smile มีความรู้มากเลยคะเป็นเกร็ตความรู้ด้วยนะคะขอบคุณสำรับความรู้ทุกด้านคะ
#224 by (49.230.196.169|49.230.196.169) At 2015-03-03 16:42,
confused smile confused smile confused smile confused smile  เป็ด ดำconfused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile question เจาะ อ้อยembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed sad smile sad smile sad smile sad smile แพน เล็กsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile ชาติ ภา
#223 by (182.93.187.110|182.93.187.110) At 2015-03-02 10:18,
 ป เป็ดดำ  เจาะ อ้อย
#222 by (182.93.187.110|182.93.187.110) At 2015-03-02 10:15,
  ุ่ีึรุไไไไไไไไไไ  ด ดเ
#221 by (182.93.187.110|182.93.187.110) At 2015-03-02 10:13,
#220 by (27.55.225.160|27.55.225.160) At 2015-01-18 10:24,
ชอบมากๆๆ
#218 by 02145 (49.230.86.60|49.230.86.60) At 2014-11-29 05:45,
ชอบมากๆๆ
#217 by 02145 (49.230.86.60|49.230.86.60) At 2014-11-29 05:45,
ชอบมากๆๆ
#219 by 02145 (49.230.86.60|49.230.86.60) At 2014-11-29 05:45,
ชอบมากๆๆ
#216 by 02145 (49.230.86.60|49.230.86.60) At 2014-11-29 05:45,
#215 by (27.55.153.16|27.55.153.16) At 2014-11-17 20:18,
double wink
#214 by (182.93.202.139|182.93.202.139) At 2014-09-20 13:25,
ขอบคุงที่สรุปไว้ให้ ตอนนี้เราสอบติดท๊อปวิชานี้ด้วยหล่ะ ขอบคุงจิงๆๆconfused smile confused smile
#213 by เกี๊ยวซ่า (110.171.188.123|110.171.188.123) At 2014-08-24 16:00,
ขอบคุณที่สรุปให้น่ะค่ะ ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากๆconfused smile
#212 by คลามลับ (110.171.188.123|110.171.188.123) At 2014-08-24 15:57,
สนุกดีค่ะครูให้ลอกหมดเลยแง้แง้
#211 by (27.55.228.55|27.55.228.55) At 2014-07-20 21:43,
big smile
#210 by เบลล์ (223.205.248.122|223.205.248.122) At 2014-05-31 18:25,
ขอบคุณครับ ได้ข้อมูลไปทำงาน สรุปได้โอเคเลยครับ confused smile
#209 by ธนิษฐ์ (58.9.199.16|58.9.199.16) At 2014-05-23 16:26,
embarrassed wink
#208 by (125.24.98.248|125.24.98.248) At 2014-02-21 18:58,
กากมวกกกกกกก
#207 by (180.180.53.165|180.180.53.165) At 2014-02-11 18:43,
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยรวบรวมเมืองที่มีความสัมพันธ์ด้านเครือญาติเข้าด้วยกัน ได้มีการขยายดินแดน แดนออกไปอย่างกว้างขวาง บ้านเมืองพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและดำรงฐานะเป็นศูนย์กลางของประเทศเป็นเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบต่อกันมา 33 พระองค์จาก5ราชวงศ์ โดยพระเจ้าเอกทัศน์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ สุดท้ายก่อนที่จะเสียเมืองแก่พม่าเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2310 การปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข มีอำนาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวลักษณะการปกครองเป็นแบบนายปกครองบ่าวหรือเจ้าปกครองข้าพระเจ้าอู่ทอง ได้ทรงวางระบบการปกครองส่วนกลางเป็นแบบ "จตุสดมภ์" ตามอย่างขอม โดยมีเสนาบดี4คนขุนเมืองขุนวังขุนคลังขุนนา การปกครองหัวเมืองส่วนภูมิภาคทรงเลียนแบบสุโขทัย คือมีหัวเมืองชั้นนอกและประเทศราชได้มีการตรากฎหมายขึ้นใช้หลายฉบับ เช่น กฎหมายลักษณะพยาน ลักษณะอาญาหลวง ลักษณะรับฟ้อง ลักษณะเบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน และลักษณะผัวเมียเป็นต้น ต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงปรับปรุงบริหารขึ้นใหม่โดยแยกการบริหารราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร การปกครองหัวเมืองมีลักษณะรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากขึ้น ได้ขยายอาณาเขตหัวเมืองขึ้นในให้กว้างกว่าเดิมหัวเมืองชั้นนอก เป็นเมืองชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรี มีการตรากฎหมายมณเฑียรบาลขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยศักดินาตลอดระยะเวลา 230 ปีแรก กรุงศรีอยุธยาต้องทำสงครามกับพม่าถึง 24 ครั้ง ใน พ.ศ.2112 กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า 15 ปีจน พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงสามารถประกาศอิสระภาพและมีกษัตริย์สืบต่อกันมาอีก 183 ปี

กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีทางด้านยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองคือเมืองมีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่น้ำล้อมรอบ และรอบนอกเกาะเมืองมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก จึงใช้เป็นเกราะป้องกันศัตรูได้ดี กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอันเกิดจากการทับถมของตะกอน ทำให้เหมาะแก่การเพาะปลูกการที่เมืองตั้งอยู่ตรงชุมทางแม่น้ำทำให้สามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองภาคกลางและภาคเหนือได้สะดวก อีกทั้งอยู่ใกล้อ่าวไทย จึงกลายเป็นเมืองท่าที่ค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคได้อย่างดี สินค้าที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา เช่น ข้าว และผลิตผล จากป่า เป็นต้น

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile double wink double wink
#206 by Pani ToT (14.207.244.142) At 2012-01-25 16:05,
ดีจัง
#205 by รัต (223.206.210.20) At 2011-10-18 19:06,
again
#204 by รัต (223.206.210.20) At 2011-10-18 19:03,
รักเอ็มป.5ร.ร.วัดป่างิ้ว cry confused smile open-mounthed smile big smile
#203 by ณัฐนันฐ์ บุษรากูล (110.168.61.150) At 2011-09-19 19:09,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed wink double wink cry เรื่องมันยาวเกินไปเเต่ต้องไปเเก้ไขไม่ต้องยาวเกินไปนะ
#202 by ณัฐวุฒิ ดีจริง (110.168.61.150) At 2011-09-19 19:04,
confused smile
#201 by ณัฐวุฒิ ดีจริง (110.168.61.150) At 2011-09-19 17:50,
เหรอ ..........................question question question question
#200 by gasa (180.180.51.229) At 2011-07-21 21:00,
embarrassed double wink wink surprised smile embarrassed embarrassed tongue angry smile sad smile
#199 by ่นรีัิวนร (180.180.51.229) At 2011-07-21 20:59,
เยี่ยมมากครับ รักวิชานี้ที่สุด
#198 by ประวัติศาสตร์ (182.53.60.247) At 2011-02-17 19:20,
big smile open-mounthed smile cry double wink surprised smile embarrassed
#197 by ฟาง (182.93.198.168) At 2011-02-17 10:06,
sad smile angry smile double wink cry
#196 by นัด (182.93.198.168) At 2011-02-17 10:02,
นุกดีครับ

ทำให้ไม่งง
และยังจำได้ง่ายอีกด้วย

อย่างนี้ก็ทำข้อสอบได้สบายแน่ครับ
big smile big smile surprised smile surprised smile
#195 by ปิงปอง (125.27.40.162) At 2011-01-07 09:44,
พอดีโดยอ.สั่งให้สรุป ทีนี้ง่ายเลย
ขอบคุณค่าาconfused smile confused smile
#194 by Eedore (124.121.203.126) At 2010-12-23 19:07,
สุดยอดมากเลย สั้นดีหน้าอ่าน โคตะระชอบเลยเเบบนี้
#193 by กอป (182.53.170.201) At 2010-12-09 10:04,
ดีมาก
#192 by ธรรมรัตน์ (182.93.185.30) At 2010-11-17 12:15,
ดีสุดสุด
#191 by แนน (182.93.186.139) At 2010-11-12 15:38,
ดีจัง สนุกจังเลยquestion question question question question
#190 by ตาล (125.26.58.237) At 2010-11-02 09:51,
#189 by แฮ็คส์ (182.52.156.1) At 2010-10-05 14:22,
#188 by แฮ็คส์และแ ม (182.52.159.130) At 2010-10-05 13:58,
#187 by แฮ็คส์ (182.52.159.130) At 2010-10-05 13:57,
ชอบมาก
#186 by 1 (1.47.238.27) At 2010-09-22 20:26,
ไร่ ขิง ฮะ ...ๆๆsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile
#185 by จักรกฤษ (119.42.94.73) At 2010-09-07 09:50,
ไอ ทิววๆๆ
#184 by จักรกฤษ (119.42.94.244) At 2010-09-07 09:48,
อยาก ไห้ วัตถุ โบราณ มีประโยชน์ มากกๆๆ
#183 by จักรกฤษ (119.42.94.104) At 2010-09-07 09:46,
ผม ว่า นะ ประวัติ น่า สน จัย มาก มี ความ รู้ มากๆๆcry double wink wink surprised smile question
#182 by จักรกฤษ (119.42.94.73) At 2010-09-07 09:44,
#181 by (58.9.34.35) At 2010-08-31 11:37,
big smile
#180 by (119.42.99.210) At 2010-08-30 14:48,
ชอบมาก
#179 by พลอย กาญ (119.31.121.88) At 2010-08-27 17:33,
นุก นุก จังopen-mounthed smile
#178 by (125.25.34.47) At 2010-08-04 10:21,
double wink question
#177 by (118.172.188.215) At 2010-08-04 10:06,
แต่ก็รัก
#176 by (58.9.170.244) At 2010-07-13 15:33,
อ่านไม่ออกquestion question
#175 by ปุ่น (180.180.157.177) At 2010-07-06 20:41,