2006/Feb/08

กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ณบริเวณที่แม่น้ำสำคัญ ๓ สาย ไหล มาบรรจบกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ -สม ต่อการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เป็นชุมทางคมนาคมที่เอื้อ อำนวยต่อการค้าทั้งภายใน และภายนอก จนทำให้เมืองอยุธยาเติบโต เป็นศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีความสำคัญของภูมิภาค เอเซียและของโลก
ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๓ พื้นที่ประเทศไทย ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา แบ่งออก เป็นเมืองใหญ่น้อย ซึ่งต่างมีอิสระในการปกครองไม่ขึ้นต่อกัน เช่นทางภาคเหนือ มีอาณาจักรล้านนา และอาณาจักรสุโขทัย ทางใต้มี เมืองนครศรีธรรมราชทางตะวันตกมีเมืองสุพรรณบุรี ส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ก็ยังมีอิทธิพลของอาณาจักรขอมแพร่หลาย อยู่ก่อน โดยมี ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลพบุรี
เชื่อกันว่าบริเวณเมืองอยุธยา เคยเป็นที่ตั้งของเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของลพบุรี มาก่อนโดยมีหลักฐานพระราชพงศาวดาร กล่าวถึงการสร้างพระเจ้าพนัญเชิง เมื่อปี พ.ศ.๑๘๖๗ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น องค์ใหญ่อันแสดงให้เห็นว่าขณะนั้น ชุมชนอโยธยามีขนาดใหญ่ มีฐานะ ทาง เศรษฐกิจมั่งคั่งจึงมีทั้งกำลังคน และ กำลังทรัพย์ในการสร้าง พระพุทธรูป ขนาดใหญ่ขึ้นได้
เมื่ออิทธิพลของอาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมลงนับตั้งแต่พุทธศควรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา ทำให้เมือง ที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองต่างตั้งตัวเป็นอิสระในบริเวณที่ลาบลุ่มภาคกลางนั้น
สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้น เป็นศูนย์กลางทางการเมือง การปกครองเมื่อปี พ.ศ.๑๘๙๓ โดยรวบรวมเอากลุ่มเมืองที่มีความสัมพันธ์กัน ทางด้าน เครือญาติเข้าด้วยกัน เมืองเหล่านี้อาทิเช่น เมืองลพบุรี เมืองสุพรรณบุรี และเมืองสวรรค์บุรีเป็นต้น ต่อจากนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับด้วยพระปรีชาสามารถ ของกษัตริย์องค์ต่อๆมาได้ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวาง และดำรงฐานะศูนย์กลาง ของสยามประเทศสืบต่อเนื่องมาถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบเนื่องต่อกันมา ๓๓ พระองค์จาก ๕ ราชวงศ์ พระเจ้าเอกทัศน์(พ.ศ.๒๓๐๑-๒๓๑๐)เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนที่....... กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายลงเมื่อ วันพุธที่ ๗เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ วันที่กองโจรพม่าภายใต้การนำ ของเนเมียวสีหบดีบุกเข้าพระนครได้เผาผลาญ ทำลายมหาปราสาทราชวัง วัดวาอาราม บ้านเรือนปล้นสะดมทั้งทองคำและเพชรนิลจินดาจากพระบรมมหาราชวัง และกวาดต้อนชาวพระนครไปเป็นเชลยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน


edit @ 2006/02/08 20:42:20


edit @ 2006/02/08 22:13:09

Comment

Comment:

Tweet


big smile big smile big smile
#106 by ด้่ัะ (49.48.61.121) At 2012-04-02 21:24,
มันเป็นเว็บไซต์ที่ดี! ขอขอบคุณสำหรับการใช้งานร่วมกันของคุณ
#105 by Abercrombie Outlet (220.161.144.116) At 2012-02-09 10:13,
งงงงงงงงงงงงง
#104 by ฟุก ฟิก โฟ ฟาย (180.180.44.236) At 2011-11-18 14:08,
ชอบมากคร้าbig smile open-mounthed smile
#103 by ัะดาสวง (14.207.36.119) At 2011-05-27 21:51,
ม่ายข้อยข้าวจายangry smile
#102 by ม่ายข้าวจาย (183.89.50.156) At 2011-01-08 15:37,
#101 by 1 (119.42.77.230) At 2010-11-26 14:50,
มีความหมายว่าอย่างไร
#100 by วรากร พูนเกิด (118.173.153.133) At 2010-11-26 08:52,
อออออออออออาาาาาาาาาาาารัยคคคคคือว่าลาวไม่เข้าใจอะนะ
#99 by นู๋ว์แจง (115.67.176.111) At 2010-11-24 19:03,
ดะี
#98 by (202.143.181.121) At 2010-09-23 10:02,
question sad smile sad smile tongue tongue angry smile
#97 by (182.93.134.39) At 2010-08-26 13:41,
ที่มึงถาม wink embarrassed
#96 by dog (182.93.134.39) At 2010-08-26 13:40,
ที่มึงถาม
#95 by dog (182.93.134.39) At 2010-08-26 13:39,
ที่มึงถาม
#94 by dog (182.93.134.39) At 2010-08-26 13:39,
ที่มึงถาม
#93 by dog (182.93.134.39) At 2010-08-26 13:39,
ดกเดกเดกเกเกกด question big smile open-mounthed smile
#92 by เดกเ (182.93.134.39) At 2010-08-26 13:36,
question embarrassed T_T *-*
#91 by (222.123.178.99) At 2010-08-03 21:54,
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆembarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
#90 by (115.67.35.243) At 2010-07-07 17:19,
เก
angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile
#89 by (125.27.159.252) At 2010-07-04 13:08,
sad smile sad smile sad smile angry smile angry smile